Home

Bevoegdheden

Klimaat en energie
Alle info en berichten over de bevoegdheden Klimaat, Duurzaamheid en Energie
Alle info en berichten over de bevoegdheden Leefmilieu en Natuur- en Groenontwikkeling
Alle info en berichten over de bevoegdheid Mobiliteit
Alle info en berichten over de bevoegdheid Internationale Samenwerking

Actueel

Stad zoekt nog extra deelnemers uit de dorpen

 

Komende winter vliegt er een vliegtuig boven Mechelen om warmteluchtfoto's van de daken te maken. Meer dan 290 Mechelaars engageerden zich al om hier aan mee te werken. Met het initiatief wil de stad in kaart brengen of een dak al dan niet (goed) geïsoleerd is.

 

See2DO!

De warmteluchtfoto...

Werken aan Mechelen Fietsstad is een continue bezorgdheid en een voortdurend proces, we hebben hierbij ook oog voor de voetgangers. Naast de eigen initiatieven krijgen we dagelijks suggesties, vragen en opmerkingen van bewoners. Omdat veel vragen regelmatig terugkomen en om een overzicht te krijgen van wat we allemaal doen, proberen we hieronder een overzicht bij te houden. Voorlopig nog...

Vandaag is het gloednieuwe Caputsteenpark opengegaan. Het nieuwe buurtpark meet ruim 1 hectare (10 500 m2) groot en is daarmee het grootste nieuw bijgekomen park, na de recent geopende Rik Wouterstuin en Sinte Mettetuin. Het is een extra groene long voor de buurt en wordt omgeven door de Caputsteenstraat, de Populierendreef, de Frans Halsvest en de gevangenis.

 

Wat...