Home

Bevoegdheden

Klimaat en energie
Alle info en berichten over de bevoegdheden Klimaat, Duurzaamheid en Energie
Alle info en berichten over de bevoegdheden Leefmilieu en Natuur- en Groenontwikkeling
Alle info en berichten over de bevoegdheid Mobiliteit
Alle info en berichten over de bevoegdheid Internationale Samenwerking

Actueel

Huishoudens blijven grootste bron van CO2-uitstoot, maar zijn wel beste leerling van de klas op het vlak van het reduceren van de uitstoot.

 

Na de nulmeting voor het jaar 2011 (in 2013) en de emissie-inventaris na 2 jaar, werd gisteren het rapport voor het jaar 2015 door studiebureau Futureproofed goedgekeurd in de gemeenteraad. De dalende trend wordt op de meeste vlakken...

Op dinsdag 29 november dompelden ruim 500 leerlingen uit 13 Mechelse scholen zich onder in het thema ‘duurzaamheid’ tijdens allerlei workshops gegeven door de Mechelse organisaties uit de Mondiale Raad. Duurzaam-heid is immers het thema van Mechelen Mondiaal. De leerlingen hingen hun wens voor een gelukkig 2030 omhoog aan een wensenboom. Daarna speelden ze zelf een rol in de fanfare van de...

Na terugkoppeling met de buurt zijn de plannen voor het nieuwe parkje tussen de Grote Nieuwedijkstraat en de Kalverenstraat nu helemaal klaar. Op de effectieve aanleg is het nog even wachten tot de Sint-Pietersschool klaar is met hun bouwwerken in het gebied.

Het Mechelse parkenplan is in volle uitvoering. Drie parken (Sinte Mettetuin, Rik Wouterstuin en Caputsteenpark) zijn...