Klimaat & energie

Actueel

Stad werkt samen met Thomas More voor ontwikkeling online klimaatspel 

 

Het voeren van een efficiënt klimaatbeleid is niet evident, dat kunnen alle Mechelaars binnenkort ook zelf ontdekken. Thomas More ontwikkelt immers een online klimaatspel waarmee iedereen zijn eigen beleidskeuzes kan maken om te kijken welk effect deze hebben. Op die manier wil de stad mensen op speelse wijze...

Globale uitstoot ten opzichte van referentiejaar 2011 daalt met 8% 

 

Stad Mechelen is globaal gezien op de goede weg, dat blijkt uit de hernulmeting voor het referentiejaar 2013 die FutureProofed in opdracht van de stad uitvoerde. Een sterke daling bij de huishoudens (-20%) en de tertiaire sector (-14%) zorgen voor de globale daling van 8%.

 

De nulmeting en...

Energiepunt Mechelen helpt energie te besparen 

De verwarming van huizen is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale CO2-uitstoot op het Mechelse grondgebied. De belangrijkste rol die de stad hierbij kan vervullen is het stimuleren van duurzame investeringen, een rol die Energiepunt Mechelen steeds actiever opneemt.

 

Uit de nulmeting van FutureProofed voor het...

Pagina's